ICTWaarborg biedt duidelijkheid & zekerheid
Uw ICT in vertrouwde handen bij een firma met het ICTWaarborg-logo

Toelichting op punt 6 van de zekerheden

De afspraken waarop wordt gedoeld, betreffen - zoals gezegd - speciale afspraken. Daarmee wordt bedoeld dat het aparte afspraken betreft, die niet standaard zijn en individueel met een klant worden gemaakt. Bijvoorbeeld een toezegging om een gekochte pc kosteloos bij de klant thuis te installeren en hierop een printer en internet aan te sluiten o.i.d.
Afspraken die als normaal kunnen worden gezien, bijvoorbeeld een meerjarig onderhoudscontract, vallen dus niet onder deze regeling.