ICTWaarborg biedt duidelijkheid & zekerheid
Uw ICT in vertrouwde handen bij een firma met het ICTWaarborg-logo

Certificeringsscan

Om de kwaliteit van de ruim 1.300 aangesloten bedrijven nog beter te kunnen garanderen, certificeert ICTWaarborg de aangesloten bedrijven. Hierbij wordt onder andere gecontroleerd of ook daadwerkelijk wordt voldaan aan wettelijke vereisten en de gedragsregels van ICTWaarborg.

Klanten van bij ICTWaarborg aangesloten bedrijven mogen er van uitgaan dat zij goed en deskundig worden geholpen en dat het bedrijf waarmee ze zaken doen aan een aantal kwaliteitseisen voldoet. Vandaar dat nieuwe bedrijven die zich bij ICTWaarborg aanmelden een certificeringsprocedure doorlopen. Gedurende de beoordelingsperiode is het bedrijf aspirant-deelnemer. Pas nadat de certificering een feit is, is het bedrijf volwaardig deelnemer, hetgeen inhoudt dat klanten vanaf die tijd een beroep kunnen doen op de zekerheden die ICTWaarborg biedt.

Aan het bedrijf wordt een certificaat uitgereikt dat op de website behoort te worden geplaatst. De certificering geldt voor de kenmerkende ICT-activiteiten die horen bij de vakgroep(en) waarbij het bedrijf is aangesloten. Om het kwaliteitspijl zo hoog mogelijk te houden wordt de certificeringsprocedure jaarlijks doorlopen en wordt ook jaarlijks een nieuw certificaat verstrekt.
Tijdens de certificeringsscan komen de volgende aspecten aan bod:

 • financiële scan aspirant-deelnemer;
 • of het logo van ICTWaarborg duidelijk aanwezig is op de homepage en is gelinkt aan de profielpagina van het bedrijf op de website van ICTWaarborg;
 • of de juiste algemene voorwaarden worden toegepast en of deze door de klant op de juiste wijze zijn te downloaden;
 • of de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen klopt;
 • of een apart vermelde privacy- of klachtenbeleid niet in tegenspraak is met de privacyregeling van ICTWaarborg.

Bij bedrijven die vallen onder de vakgroep Webwinkel wordt ook nagegaan of:

 • bedrijfsnaam en ondernemingsvorm op de website zijn vermeld;
 • het bezoekadres is vermeld;
 • het ondernemingsnummer is vermeld;
 • het BTW-nummer is vermeld;
 • het e-mailadres is vermeld;
 • het telefoonnummer is vermeld;
 • de extra kosten van bijzondere telefoonnummers zijn vermeld;
 • een verwijzing naar de vakorganisaties waarvan het bedrijf deelnemer is, is vermeld;
 • het retourrecht en de manier waarop men daarvan gebruik kan maken, is vermeld;
 • de prijs inclusief BTW is wanneer de website zich vooral op consumenten richt;
 • de consument alle informatie over verzend- en leveringskosten krijgen voordat hij de bestelprocedure start;
 • duidelijk is welke stappen moeten worden doorlopen om tot de elektronische overeenkomst te komen en of voor de klant duidelijk is op welk moment de overeenkomst tot stand komt;
 • de bestelprocedure zodanig is dat een fout die de klant tijdens het bestelproces maakt nog vóór het sluiten van de overeenkomst kan worden hersteld;
 • tijdens het bestelproces de algemene voorwaarden zichtbaar worden, bijvoorbeeld door middel van een link (mag geen pop-up zijn);
 • het bedrijf de mogelijkheid biedt om bij aflevering te betalen;
 • de webwinkel bij een garantieafhandeling niet alleen maar doorverwijst naar de fabrikant/importeur, maar aangeeft dat de consument ook bij hem terecht kan als het om garantie gaat;
 • de website vermeldt op welke tijden de winkel telefonisch bereikbaar is;
 • de consument, voordat hij de bestelprocedure start, op de website informatie kan lezen over de wijze waarop bestellingen worden bezorgd;
 • het voor de bezoeker bij een eventuele klacht makkelijk en duidelijk is hoe en bij wie hij terecht kan, hoe snel hij een reactie kan verwachten en of deze informatie ook goed is terug te vinden op de site;
 • de verwerking van de persoonsgegevens en de betaling via een beveiligde HTTPS-verbinding loopt;
 • of de belangrijkste kenmerken van de producten of de diensten worden vermeld.

De certificering van een deelnemer vindt jaarlijks plaats middels een vragenlijst; nieuwe deelnemers dienen eerst aan de betalingsverplichting te voldoen.