ICTWaarborg biedt duidelijkheid & zekerheid
Uw ICT in vertrouwde handen bij een firma met het ICTWaarborg-logo

Bemiddeling bij geschillen

Soms gaat er iets niet naar wens rond een koop of reparatie. Komt u daar als consument niet uit met uw leverancier, dan biedt ICTWaarborg de mogelijkheid om in zo'n geval te bemiddelen met als doel alsnog tot een oplossing te komen. Op deze manier zijn al vele geschillen, zoals garantiekwesties, opgelost.

Hoe werkt bemiddeling door ICTWaarborg?

Via onderstaand formulier kunt u bemiddeling aanvragen bij ICTWaarborg. Onderdeel van de procedure is dat onze Garantiewijzer wordt doorlopen, die gewoonlijk een goed beeld geeft hoe uw situatie is. Voor de goede orde melden wij u dat een exemplaar van dit formulier ook naar het betreffende deelnemer van ICTWaarborg wordt toegezonden, zodat men daar op de hoogte is wanneer wij contact opnemen met het bedrijf.

Na registratie van uw geschil bekijkt ICTWaarborg of uw geschil in aanmerking komt voor bemiddeling.
Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • het probleem is besproken met de betrokken ICTWaarborg-deelnemer en de klachtenprocedure van het bedrijf is doorlopen;
  • het moet gaan om een ICT-product of -dienst die valt onder de kenmerkende ICT-activiteiten van de ICTWaarborg-vakgroep(en) waarvoor de deelnemer was aangesloten op het moment dat het probleem ontstond;
  • het bedrijf is gecertificeerd deelnemer op het moment dat u uw bemiddelingsaanvraag indient;
  • er is geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen;
  • bemiddeling is alleen mogelijk voor consumenten.

Is de deelnemer (nog) niet gecertificeerd of is zijn deelnemerschap om administratieve redenen tijdelijk op hold gezet, dan is de bemiddelingsservice beperkt. Dit houdt in dat uw bemiddelingsverzoek bij ons wordt geregistreerd en het door u ingevulde formulier automatisch wordt doorgestuurd naar de deelnemer zodat deze op de hoogte is van uw klacht. Het initiatief om de klacht te verhelpen ligt vervolgens bij het bedrijf.

Uw geschil met een deelnemer aanmelden

Via dit formulier kunt u uw probleem aanmelden bij ICTWaarborg.

Type klant
--Aankoopdatum of startdatum